Bestuur Stichting Werkgroep Oud-Heerenveen (WOH)

Voorzitter: Hans Schouten
Secretaris: Ity Hoekstra
Penningmeester: Piet Offringa
Algemeen lid: Hans Edens
Algemeen lid: Klaas Peereboom

Contact bestuur: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het bestuur is altijd aanwezig op de laatste dinsdag van de maand van 09:00 - 12:00 uur in het Museum Heerenveen.

Jaarverslag-2017

Financiëel Jaarverslag-2017 is op aanvraag beschikbaar

WOH privacy-verklaring

De stichting heeft een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling)  Kamer van Koophandel nr:54673623

Lees hier meer over het ontstaan en de doelstellingen van de Werkgroep Oud-Heerenveen

Het Bestuur
Het bestuur heeft tevens zitting in de Adviesraad, welke verder bestaat uit de volgende personen: Alie van Dijk, Popke Gaaikema, Piet van der Land, Jel Mulder, Itty Schouten, Els Siebers, Simone van Velze,  Piet Wilschut.

Het bestuur wordt ondersteund door de volgende vrijwilligers: Wibbo Westerdijk, Siep Bosma, Fokke van Asperen,  Annette Buwalda, Dennis van Galen, Henk Kok, Anne van der Laan, Jan Prins, Anna Sijsling, Tonny van der Ven, Rijk Vriesinga, Gerard van der Werf, Novak Wijn, Jan Kamp, Wisse Scheper, Reiko Keizer

Iedere dinsdag van 09:00 – 12:00 uur zijn er vrijwilligers aanwezig in de bibliotheek van het Museum Heerenveen. Deze zijn bereid vragen te beantwoorden van belangstellenden en waar mogelijk advies te geven bij een individuele zoektocht naar het verleden van Heerenveen.

Museum Heerenveen, Minckelersstraat 11, 8442 CE Heerenveen, telefoon 0513-623408, Postadres: Postbus 166, 8440 AD Heerenveen

Taakgroepen
De volgende Taakgroepen worden onderscheiden:
Veenbrief: contact via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Rondleiding/Stadswandeling: contact via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Lezingen: contact via mail lezingen@werkgroepoudheerenveen
Publiciteit: waaronder faceboek, twitter en webbeheer: contact via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Archivering, Spitten en Digitalisatie: contact via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Stedenbouw en Historisch Informatiepunt Heerenveen: contact via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vanaf het begin van de oprichting van de Werkgroep Oud Heerenveen bestonden de werkzaamheden voornamelijk uit ondersteunende activiteiten voor o.a. het museum Willem Van Haren en de gemeente Heerenveen. Daarnaast hield men zich bezig met historisch onderzoek en het beantwoorden van vragen op historisch gebied. Tevens werden er historische wandelingen en lezingen georganiseerd. In een latere fase is de werkgroep zich gaan richten op de discussie in de publieke ruimte. Mede door de toename van het aantal vrijwilligers begon zich een werkstructuur af te tekenen. Mensen met een bepaalde kennis of belangstelling namen taken op zich. Binnen de visie van de Stichting Werkgroep Oud-Heerenveen worden de werkzaamheden meer geformaliseerd en is gekozen voor een opzet met taakgroepen.

De omschrijving van werkzaamheden voor de verschillende taakgroepen wordt gedaan door de vrijwilligers zelf en in samenspraak met het bestuur. Er zijn op dit moment een aantal taakgroepen actief. Door de aanwas van het aantal vrijwilligers is het niet uitgesloten en zeker ook wenselijk dat in de nabije toekomst meer taakgroepen gevormd worden.

Rondleidingen / Stadswandelingen

Het Gidsenteam Heerenveen/Oranjewoud verzorgt van april t/m oktober diverse rondleidingen. Deskundige gidsen nemen de deelnemers in groepen van maximaal 15 personen per gids mee langs historisch interessante punten in het centrum van Heerenveen of in het parklandschap van Oranjewoud. Tevens worden er fietstochten door Oranjewoud verzorgd. De duur van de stadswandelingen in Heerenveen  en van de Wandel of Fietstochten in Oranjewoud variëert van 1½ tot 2 uur. Men kan zich zowel individueel als in groepsverband inschrijven voor deze rondleidingen. Opgave vooraf is noodzakelijk omdat de rondleiding alleen doorgaat als er minimaal vijf aanmeldingen zijn. Voor bijzonderheden en meer informatie verwijzen wij u naar onze Agenda
Opgave voor alle rondleidingen: Museum / VVV-Heerenveen aan de balie. kan ook telefonisch  0513-625555 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Kosten van deelname aan een wandeling of fietstocht € 5, - Donateurs en jongeren t/m 15 jaar: halve prijs.

Rondleiding op maat
Naast de  wandelingen/fietstochten volgens rooster organiseert de  Werkgroep  Oud-Heerenveen ook wandelingen en fietstochten op maat in Heerenveen en Oranjewoud. Duur en kosten hangen van uw wensen en de groepsgrootte af.  Minimale groepsgrootte: 8 personen. Voor inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met Itty Schouten, telefoon 06-43519487 e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Vrijwilligers
Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers voor het gidsenteam, de spitters en digitalisatie. Lees ook over ons op Cultuurplein Heerenveen

Hebt U interesse het Gidsenteam te versterken neem dan contact met ons op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Stichting  Werkgroep Oud-Heerenveen is altijd op zoek naar "Spitters"  voor onderzoek naar gebouwen in het centrum van Heerenveen. Daar bij gaat het om de vragen; wanneer is iets gebouwd, wie heeft er gewoond, wat was de functie, welke verhalen hebben met de bewoning te maken, door wie is het gebouwd en ontworpen, etc. Dat heet spitten in de archieven naar de geschiedenis. Vindt u het interessant om in de geschiedenis te duiken, dan wilt u  ongetwijfeld met ons meedoen.  Alle gevonden informatie wordt natuurlijk opgeslagen in het digitale geheugen, zodat ervaring met computergebruik en de tekstverwerker Word een vereiste is. Veel gegevens worden ook op internet websites gevonden, het gebruik van zoekmachines zoals Google-search is hierbij voor u een belangrijke hulpmiddel. Opgave via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Digitalisatie
Werkzaamheden mede t.b.v. Museum Heerenveen. Werkgroepleden werken hieraan, samen met museumvrijwilligers. Het Museum bezit ruim 15.000 foto’s, die allemaal geregistreerd en inhoudelijk beschreven moeten worden. Dit gebeurt via het AdLib-informatiesysteem. Binnen dit systeem kunnen foto’s, voorwerpen en boeken worden beschreven. Uiteindelijk zal de gehele collectie van het museum via deze databank toegankelijk zijn, wellicht ook via Internet. Ook hiervoor zoeken wij vrijwilligers. Geef u op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.