header-lyts-klein-thialf.jpg

 

Beste lezer,


Een Stichting verkrijgt haar inkomsten onder andere uit donaties, legaten en subsidies. De Werkgroep zelf heeft geen reguliere inkomsten. Om haar werk in de toekomst zeker te stellen zijn donateurs onontbeerlijk. Denk bijvoorbeeld aan het inwinnen van informatie of hulp inroepen van een externe deskundige bij een bepaald onderzoek. Om dergelijke kosten te kunnen bestrijden verzoeken wij u ons daarin bij te willen staan. Donatie per jaar : € 10,- of  € 25,-, maar dan ontvangt u ook de Veenbrief, 4 maal per jaar, op uw adres.

Graag uw naam invullen
Graag uw adres invoeren
Graag uw postcode invoeren
Graag uw woonplaats invoeren
Graag een geldig e-mailadres invoeren.
Kies een jaarlijks bedrag
Graag aangeven dat u geen robot bent
 
 

Na aanmelding ontvangt u van de penningmeester een betalingsverzoek!
Als u zich opgeeft als donateur stemt u ermee in, dat uw gegevens bewaard worden om gebruikt te worden voor administratieve doeleinden

Binnenkort:

25
jan
Historisch Informatie Punt HIP / Bibliotheek Heerenveen
Van vrijdag 15 november tot en met zaterdag 29 februari staat de geschiedenis van schaatsfabrieken en schaatsenmakers in de gemeente Heerenveen centraal in het Historisch Informatiepunt (HIP) te Heerenveen in de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48in Heerenveen

28
jan
Museumcafé van Museum Heerenveen
Architect Rob Hendriks toont unieke foto's die Louis Le Roy maakte van projecten die hij in Heerenveen, Mildam en in binnen- en buitenland van ecokathedralen

12
sept
Gemeente Heerenveen
Open Monumentendag 2020, zaterdag 12 september 2020