In 1640 wordt  op de fundamenten van de voormalige stins  Moerborch van de familie Van Oenema een pand opgetrokken in renaissancestijl. Opdrachtgever is Amelius van Oenema, grietman van Schoterland.

Tien jaar later betrekken erfgename Catharina Douma  van Oenema en ritmeester Ernst Willem van Haren Oenemastate. In 1663 laat het echtpaar door schilder Mathias van Pelckum een plafondschildering maken in de grote zaal. De schildering is uitgeroepen tot rijksmonument.

Meer dan een eeuw is de state  in handen van de families Van Haren en Sirtema van Grovestins. Het gebouw werd daarom ook enige tijd wel Grovestins genoemd.

In 1828 koopt het grietenijbestuur van Schoterland Oenemastate en wordt het als grietenijhuis gebruikt.

In 1842 wordt naar ontwerp van L.P. Roodbaard een wandeltuin achter de state aangelegd, die niet lang daarna plaats moet maken voor een kerk, een begraafplaats en een gasfabriek.  Als Schoterland, Aengwirden en Haskerland  in 1934 worden samengevoegd tot de gemeente Heerenveen wordt Oenemastate het gemeentehuis.