Bakkerij Lenes – 1833

Sijbe Nannes en Aef Berntsdochter kopen in 1612 het meest zuidelijk gelegen huis aan de westkant van de ‘straete’ (Vleesmarkt) en vestigen er een bakkerij. In de loop der jaren herbergt het pand diverse bedrijven, waaronder de lommerd van Braaksma.

In  1833 wordt het pand bij de brug opnieuw een bakkerij, als Piebe Durks Sjollema vergunning wordt verleend om in het huis van zijn schoonvader Anne Braaksma een nieuwe bakoven te plaatsen.

De stijl waarin de bakkerij is opgetrokken behoort tot de overgangsarchitectuur.  Deze bouwstijl is vooral in zwang rond de periode 1880-1900 en  is terug te vinden in de kenmerkende dakkapel met trapgevel aan de afgeknotte zuidwestelijke gevel, evenals aan de tot de zolderverdieping opgetrokken bijzonder gevormde kapel met schoorsteen.

Van 1954 tot eind jaren zestig is er een Co-op kruidenierswinkel annex bakkerij gevestigd. De laatste beheerder is  P. Kuipers.

Hierna vestigt bakker Jelle Wijnja zich in het pand en brengt  de zaak weer tot volle (bakkers)bloei.

Na Jelle Wijnja zwaait sinds 2002 Piet  Lenes de scepter in de bakkerij.