Vanaf het begin van de oprichting van de Werkgroep Oud Heerenveen bestonden de werkzaamheden voornamelijk uit ondersteunende activiteiten voor o.a. het museum Willem Van Haren en de gemeente Heerenveen. Daarnaast hield men zich bezig met historisch onderzoek en het beantwoorden van vragen op historisch gebied. Tevens werden er historische wandelingen en lezingen georganiseerd. In een latere fase is de werkgroep zich gaan richten op  de discussie in de publieke ruimte. Mede door de toename van het aantal vrijwilligers begon zich een werkstructuur af te tekenen. Mensen met een bepaalde kennis of belangstelling namen taken op zich.  

Binnen de visie van de Stichting Werkgroep Oud-Heerenveen worden de werkzaamheden meer geformaliseerd en is gekozen voor een opzet met taakgroepen.

De omschrijving van werkzaamheden voor de verschillende taakgroepen wordt gedaan door de vrijwilligers zelf en in samenspraak met het bestuur.

Er zijn op dit moment een aantal taakgroepen actief. Door de aanwas van het aantal vrijwilligers is het niet uitgesloten en zeker ook wenselijk dat in de nabije toekomst meer taakgroepen gevormd worden.