Met de oprichting van de Stichting Werkgroep Oud-Heerenveen in januari 2012 zijn de statuten vastgesteld.
De statuten/ oprichtingsakte van de Stichting Werkgroep Oud-Heerenveen zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

De doelstellingen van de Stichting zijn: 

 • het houden van bijeenkomsten, voordrachten, excursies;
   
 • het uitgeven van een periodiek orgaan met verslagen van lezingen en vermelding van wetenswaardigheden;
   
 • het organiseren van cultuurhistorische wandelingen en -fietstochten in Heerenveen en Oranjewoud;
   
 • het verlenen van assistentie aan Museum  Heerenveen;
   
 • het geven van adviezen en informatie aan instanties en personen;
   
 • het zich inzetten voor het behoud en herstel van monumenten en beeldbepalende panden;
   
 • het inventariseren van bouw- en kunstwerken en natuurlijke objecten door middel van beschrijvingen, opmetingen, tekeningen, foto's, dia's,films en andere informatiedragers, vooral wanneer het voortbestaan daarvan wordt bedreigd;
   
 • het toekennen van onderscheidingen aan personen en instellingen, die een bijzondere prestatie hebben geleverd in overeenstemming met het doel van de Stichting;
   
 • het (ver)kopen, restaureren, verhuren of exploiteren van beeldbepalende)
 • onroerende zaken. 

 

 

Leerlooierij Toen en Nu