Koninklijke onderscheiding voor Jo Geveke, scheidend voorzitter van Werkgroep Oud-Heerenveen

Jo Geveke krijgt koninklijke onderscheiding

Ruim een half jaar geleden moest Jo Geveke zich, om gezondheidsredenen, terugtrekken als voorzitter van de stichting Werkgroep Oud-Heerenveen. Dinsdag 27 november nam Jo officieel afscheid van de Werkgroep. Bij die gelegenheid overhandigde hij de voorzittershamer aan zijn opvolger Dries Koopmans.

Ruim een week later, op donderdag 6 december kreeg Jo Geveke van burgemeester Tjeerd van der Zwan een koninklijke onderscheiding opgespeld. Hij werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn vele verdiensten als vrijwilliger en bestuurder in verschillende Heerenveense verenigingen.

In zijn tijd als ondernemer was Geveke zeer actief bij de Heerenveense Ondernemersvereniging, geruime tijd als voorzitter. Daarnaast zette hij zich lange tijd in voor de Heerenveense afdeling van de Orde van de Odd Fellows.

Jo stond aan de wieg van de stichting Werkgroep Oud-Heerenveen, die is opgericht in februari 2012. Daarvóór was de werkgroep actief onder de vleugels van de “Vereniging Vrienden van Museum Willem van Haren”. Onder het voorzitterschap van Geveke zijn, op initiatief van de Werkgroep, diverse projecten gerealiseerd. Het periodiek “Veenbrief” werd omgevormd van een eenvoudig zwart-wit krantje op A5-formaat naar een glanzend kleurenmagazine met mooie foto’s en verhalen over de Heerenveense historie. Geveke was ook de stuwende kracht achter de herplaatsing van de grensleeuw in het water tegenover het Posthuis. Bij zijn afscheid van de Werkgroep werd Jo Geveke benoemd tot erelid van de Werkgroep Oud-Heerenveen.

 

 

 

Dries Koopmans is nu nieuwe voorzitter Jo Geveke overhandigt voorzittershamer

De nieuwe voorzitter Dries Koopmans was voor zijn pensionering werkzaam als medisch specialist in ziekenhuis De Tjongerschans. Hij is geboren in Kollum, opgegroeid in de Noordoostpolder en sinds 1985 woonachtig in Heerenveen.