De VEENBRIEF  verschijnt 4 keer per jaar. Steeds op de avonden waarop de werkgroep een lezing verzorgt in Museum Heerenveen.

De lezingen worden (onder voorbehoud) gehouden op de laatste dinsdag van de maanden januari, maart, september en november.

Zie hiervoor: Agenda

--------------------------------------------------------------------------------------------

VEENBRIEF, sept. 2017

 Veenbrief sept 2017 kleiner

 

Verkoopadressen:

 

Boekhandel Binnert Overdiep

Museum Heerenveen

Hotel Tjaarda Oranjewoud

 

                       

                

 

      

button Heerenveen door de jaren heen


lezing 28 november