De VEENBRIEF  verschijnt 4 keer per jaar. Steeds op de avonden waarop de werkgroep een lezing verzorgt in Museum Heerenveen.

De lezingen worden (onder voorbehoud) gehouden op de laatste dinsdag van de maanden januari, maart, september en november.

Zie hiervoor: Agenda

--------------------------------------------------------------------------------------------

VEENBRIEF, april 2017

veenbrief april 2017 H 600

 inh. en verkoop adr Vb