De VEENBRIEF  verschijnt 4 keer per jaar. Steeds op de avonden waarop de werkgroep een lezing verzorgt in Museum Heerenveen.

De lezingen worden (onder voorbehoud) gehouden op de laatste dinsdag van de maanden januari, maart, september en november.

Zie hiervoor: Agenda

--------------------------------------------------------------------------------------------

VEENBRIEF, mei 2018 

veenbrief mei 2018 laatste

Verkoopadressen:

Boekhandel Binnert Overdiep

Museum Heerenveen

Hotel Tjaarda Oranjewoud