Om u een idee te geven van de onderwerpen die in De Veenbrief worden behandeld, hieronder een korte index van eerdere nummers.

 Nr. 1.

Wibbo Westerdijk begint aan een serie artikelen over tolhuizen tussen Leeuwarden en Steenwijk.
Verder in dit nummer: Achttsjinde ieuske kriminaliteit yn de Wâlden door Piet Offringa. 

Nr. 2
Enkele rijkstollen in Friesland. Wibbo Westerdijk. Vrouwen van Toen, Nu en Morgen door Annelies Westerveld.

Nr. 3
Geschiedenis van het pand Vleesmarkt 1 en zijn bewoners., door Richard Hoekstra. “Dit is geschreve…”, door B. A. Kok.

Nr. 4
Tol bij de Terbandsterschans, door Wibbo Westerdijk. Ook in dit nummer weer foto’s die ons Heerenveen laten zien,
enkele tientallen jaren geleden.

Nr. 5
Tolgaarders voor het rijk in Oudeschoot (Oranjewoud), door Wibbo  Westerdijk. “Fan it Skoaterwâld nei it Gaester waed”.
Een gedicht van ds. W. Wilman bij zijn vertrek naar Gaast. In ‘t hok… De geschiedenis van Willy Zijlstra als schoenmaker
bij de familie Boterkoper.

Nr. 6
Gerrit Vlaskamp, een vergeten tuinarchitect, door Aly van der Mark. Particuliere tol in Oranjewoud, door Wibbo Westerdijk.
Taconishof, door Klaas Dijkstra.Molenwijk in 1933.