Naast de gebruikelijke historische informatie aan personen geeft de werkgroep advies en heeft overleg met o.a. historische verenigingen, bewonersgroepen, bibliotheek, verenigingen, gemeente, woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars, Museum Heerenveen (voorheen Museum Willem van Haren). 

In de doelstelling verwoord in de statuten van de Stichting Werkgroep Oud-Heerenveen staat dat ze zich o.a. bezig houdt met het geven van adviezen en informatie aan instanties en personen.

Uitgangspunt bij het geven van advies en informatie is het behouden en beschermen van monumenten en karakteristiek gegroeide bebouwingen en de onbebouwde omgeving in en rond het centrum van Heerenveen.  

Jaarlijks vindt er overleg plaats tussen de gemeente Heerenveen en de werkgroep waarbij er afstemming plaatsvindt tussen beleid van de gemeente en de historische invalshoek van de werkgroep. 

Er is regelmatig contact met de verschillende bewonersgroepen, woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars waar we met historische informatie en ideëen een bijdrage willen leveren aan verantwoorde oplossingen met betrekking tot planontwikkelingen.  

Met Museum Heerenveen, de Bibliotheek andere histiorische verenigingen is regelmatig overleg. Het meestal gaat om het voorbereiden van tentoonstellingen en exposities, geven van informatie en behulpzaam zijn bij de uitvoering ervan. 

 

 

Zichtbare samenwerking met de gemeente: wethouder Coby vd Laan opent de tentoonstelling: "Wurkje Oan è Histoarje", t.g.v. het 25-jarig bestaan van de Werkgroep